HARTENREIS
Beleef jouw zielsavontuur

Ervaar hoe alles precies is zoals het moet zijn

In deze tijd op Aarde vindt er veel verandering plaats. Dit vraagt om een diepe inkeer naar binnen, om een nieuw fundament onder je voeten. 
Om wakker te worden in wie je werkelijk bent en te creëren vanuit een diepe verbondenheid met je lichaam, ziel en geest.
De toekomst ligt voor je open en het is aan jou om deze vorm te geven op een nieuwe manier. 

Het is tijd om de wijsheid die je innerlijk hebt vergaard te delen en jezelf niet langer te verbergen. Tijd om je licht te laten stromen.
Een hartenreis versterkt je mogelijkheden daartoe. 

wanneer een hartenreis?

 • Je wilt jouw zielsmissie herinneren wat heb jij hier te doen op aarde en welke kwaliteiten heb je hiervoor in huis?
 • Je wilt je diepste hartenwens weer voelen zodat je weer weet wat jou tot in je tenen motiveert en je energie geeft.
 • Je wilt je bewustwordingsproces verdiepen Je bent al een tijdje onderweg op het innerlijke pad en hebt specifieke vragen mbt levensthema's.
 • Je wilt meer vanuit je hart leven ervaar hoe jij verbonden bent met het grote geheel, met de eenheid van alles wat leeft, een veld van liefde zonder voorwaarden en oordelen.

wat is een hartenreis?

In de hartenreis verbind je je op diep niveau met de Mystieke Ruimte van het Hart, ook wel de Bron genoemd. Dit is waar je je eigen oneindige wijsheid vindt. Vanuit deze ruimte kun je niet alleen in contact komen met je onderbewustzijn, je dromen en je intuïtie, maar ook contact maken met vorige levens, de hogere werelden, gidsen en andere niveaus van werkelijkheid. 

Omdat je weet dat je hier wat te doen hebt.
De wereld mooier maken,
op de manier die klopt voor jou..

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?​

 • Altijd uniek De hartenreis bestaat uit twee delen, elk met hun eigen focus. Echter, elke reis is uniek, net als jij. Wat betekent dat de route niet volledig vastligt zodat je des te meer van het uitzicht mag genieten.
 • Afdalen in de mystieke ruimte van jouw hart Met mijn stem begeleid ik je naar de mystieke ruimte in je hart. Dit doe ik via een unieke mix van hypnose, NLP, regressie en meditatie. In de mystieke ruimte van je hart bevindt zich je blauwdruk die middels energetische codes verbonden is met onze Akasha. De plek waar al onze zielsinformatie ligt opgeslagen. Hier gaan we op zoek gaan naar concrete antwoorden op jouw vragen.
 • Aan de slag met karma De eerste sessie is voornamelijk bedoeld om te werken aan intense heling en het doorbreken van patronen. Zielskwaliteiten die in de loop van een eerder leven zijn kwijtgeraakt of onderdrukt, worden weer nieuw leven ingeblazen. Je zult merken dat dit al veel verandering teweeg brengt in je dagelijkse beleving.
 • Aan de slag met dharma De tweede sessie is met name gericht op het creëren van een fundament van positieve energie en krachtbronnen, je Ik-ben verbinding krijgt een boost. Jouw persoonlijke missie en hoe je hier invulling aangeeft worden hier verhelderd. Het is een ervaring van inzichten, herinneringen, antwoorden en ervaringen die vertrouwen geven om volledig jezelf te zijn en hetgeen te gaan doen wat je te doen hebt in dit leven.
 • Audio Na afloop ontvang je een opname van jouw unieke reis in de mystieke ruimte van jouw hart. Deze audio kan een verdere verdieping van jouw ervaring opleveren.

I looked in temples, churches, and mosques, 
but I found the divine within my heart.

RUMI

WAT kan de hartenreis je brengen?

 • Zelfvertrouwen door het her-inneren van jouw zielskwaliteiten groeit je zelfvertrouwen
 • Rust wanneer je ervaart hoe alles met elkaar verbonden is en dat alles precies is zoals het moet zijn op dit moment
 • Richting meer inzicht over welke stappen of keuzes, klein of groter, passen bij wat jij op aarde te doen hebt
 • Compassie voor jezelf of de ander, doordat je vanuit een ander perspectief naar het geheel hebt kunnen kijken
 • Energie door beweging in vastgeroeste patronen kan energie meer gaan stromen

Wat andere reizigers zeggen

Veelgestelde vragen

Hypnose is  een vorm van diepe ontspanning waarin je openstaat voor suggesties. Er is sprake van een dubbel bewustzijn, waardoor je enerzijds in de mystieke ervaring zit en anderzijds precies weet wat er in het hier en nu gebeurt en je grenzen altijd kan aangeven.

Dat is afhankelijk van hoe en waar je verzekerd bent. Het is mogelijk dat je de twee sessies deels vergoed krijgt.

Zeker, een volgende hartenreis geeft weer een verdieping of je onderzoekt andere stukken. Wanneer je dan slechts één sessie wil boeken, dan geldt een ander tarief.

Je kunt deel II de dag na deel I doen. Maar er mag ook langere tijd tussen zitten. Fijn is dan bijvoorbeeld 2 à 3 weken. Je blijft dan binnen dezelfde thema’s werken qua ervaring.

Nee, dat moet niet. Als er echter nog veel onuitgewerkte stukken zijn, kunnen we eerst overleggen of het passender is deze via hart-tot-hart-coaching op te pakken.